• 14&15 oktober 2016
  • |10.30 uur - 17.00 uur
  • mecc maastricht
  • |gratis entree & parkeren
6 juni 2016

Net als tijdens de 1e editie van Gezondheidsbeurs Limburg presenteren wij met trots Envida ook voor de 2e editie als hoofdpartner voor de beurs.

Envida staat voor uitnodigen, voor midden in het leven staan. De circa 3.100 medewerkers willen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven gewoon hun eigen gang te kunnen gaan. Meestal zijn dat mensen op leeftijd of met een chronische ziekte.
Envida wil dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden. Het liefst thuis, en als het niet anders kan in een van Envida’s verpleeg- en verzorgingstehuizen in Maastricht en Heuvelland.
Envida werkt met kleinschalige, wijkgerichte teams. Samen met huisartsen en andere zorgpartners orgtaniseren ze de zorg dicht bij hun cliënten. Samenwerking, toekomstgerichtheid en een positieve instelling zijn richtinggevend in het werk van Envida.
Kijk voor meer informatie over Envida op www.envida.nl.

Partners

Service partners: